Misia Godebska : index Ravel : Le Coeur de l'horloge


Chapeau

Publications de Peter François 

consacrées à la famille Servais et notamment au célèbre violoncelliste Adrien-François Servais, le grand-père de Misia :Livres et brochuresDe familie Servais en het muziekleven in Halle & Europa. Halle, Zuidwestbrabants Museum Halle, 2004 (50 p.).

De familie Servais en het muziekleven in Halle & Europa. Catalogus van de permanente tentoonstelling samengesteld door Peter François. Halle, Zuidwestbrabants Museum Halle, 2004 (30 p.).

De partituren van Adrien François Servais (1807-1866) in de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Brussel, Koninklijk Conservatorium Brussel, 2005 (58 p.).

Ah! le métier de donneur de concerts! Adrien François Servais (1807-1866) als rondreizend cellovirtuoos. Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2006 (152 p.).

Servaiswandeling. In de voetsporen van de beroemde Halse cellist. Halle, vzw Toerisme Halle, 2007 (36 p.) (met Zeger Desmet).

Ah! Le métier de donneur de concerts! Adrien François Servais (1807-1866) als rondreizend cellovirtuoos. Halle, vzw Servais, 2007 (192 p.).

Adrien François Servais 1807-2007. Halse cellist met wereldfaam. Catalogus van de tentoonstelling in Halle, 5 mei tot 6 juni 2007. Halle, vzw Servais, 2007 (122 p.).

Een jaar in de ban van Servais. Terugblik op het Festival Servais 2007. Halle, vzw Servais, 2008 (40 p.) (met Guido François).

De virtuoos, gelaakt en geprezen. Virtuositeit in de negentiende eeuw. Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Onderzoekseenheid musicologie, onuitgegeven Bachelorpaper, 2008 (28 p.).

De verspreiding van het œuvre van cellovirtuoos François Servais via de muziekdruk (1836-2009). Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Onderzoekseenheid musicologie, onuitgegeven Masterproef, 2009 (158 p.).

Honderd jaar Servaisacademie Halle (1909-2009). Halle, Stedelijke Servaisacademie Halle, 2010 (ook verschenen als Hallensia jg. 32, nr. 1, januari-maart 2010 van de Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle).

Articles:

Servais’ muziek leeft! De muziek van Hallenaar Adrien-François Servais (1807-1866) in historisch en mondiaal perspectief’. In Hallensia, nieuwe reeks, jg. 26, nr. 4, oktober 2004, p. 12-36.

De evenknie van Paganini en Liszt: Adrien François Servais’. In Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg. 55, nr. 313, november 2006, p. 326-328.

200 jaar A. F. Servais, de Paganini van de cello’. In Muziek & Woord, jg. 33, nr. 393, juni 2007, p. 11.

Servais, Adrien François’, ‘Servais, Franz’ en ‘Servais, Joseph’. In Nationaal Biografisch Woordenboek, deel XVIII. Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen en Kunsten, 2007, k. 810-816, 816-818 en 818-822.

Op bezoek bij Anner Bijlsma’. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 13, maart 2008, p. 5-8.

A Visit to Anner Bijlsma’. In Newsletter Servais Society, Halle, nr. 13, maart 2008, p. 5-8 (vertaling van bovenstaand artikel).

Adrien François Servais, solocellist van Koning Leopold I’. In Museum Dynasticum, Brussel, jg. 20, nr. 1, 2008, p. 3-12.

Onbekend portret van Servais ontdekt. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 17, juni 2009, p. 2-3.

A Visit to Seeli Toivio’. In Newsletter Servais Society, Halle, nr. 18, oktober 2009, p. 4-8.

Op bezoek bij Seeli Toivio’. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 18, oktober 2009, p. 4-8 (vertaling van bovenstaand artikel).

De celloklas van de Halse Servaisacademie, 1910-2010’. In Honderd jaar Servaisacademie Halle (1909-2009). Halle, Stedelijke Servaisacademie Halle, 2010, p. 35-42.

Leonie Jongbloed uit Herentals, kleindochter van de cellist François Servais? Een fascinerende familiegeschiedenis.’. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 20, mei 2010, p. 7-12.

The origin of left hand cello technique: from Seeli Toivio back to Duport’. In Finaali. Journal of Musical Performance and Research, Helsinki, Sibelius Academy DocMus Department, jg. 17, nr. 3, 2010, p. 15-22.

François Servais, der Paganini des Cellos’. In ESTA-Nachrichten, European String Teachers Association Germany-Austria-Switzerland, nr. 64, oktober 2010, p. 18-23.

Aanwinst in de kijker: een brief van Servais uit 1837’. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 21, oktober 2010, p. 4-7.

Maurice Gendron en Servais’. In Nieuwsbrief vzw Servais, Halle, nr. 24, oktober 2011, p. 2-3 (eveneens verschenen in Newsletter Servais Society, nr. 24, oktober 2011, p. 3-4).

De familie Servais uit Halle, een artistieke dynastie’. In Vlaamse Stam, jg. 49, nr. 3, mei-juni 2013.David Lamaze
Le Cygne de Ravel ~ Le Coeur de l'horloge~Misia Godebska